"עכשיו כשהחיים בעטו בך היטב, עכשיו כשהמתים קרובים לך ללב, עכשיו כשגם אתה יודע על כאב, איך אתה? ראית בסרטים סוסים רצים באש, רצית מרכבות וטמנו לך מוקש מותר לך לבכות, ואל תבקש ממני ממחטה. "
מתוך האלבום: כך שחררתי את ירושלים / נאום הגבר >>